Rendimiento - I Classic La Selva (Sobre Terra) - [4] Albert Gabande Cabrera / Miguel Gabande Gorgues

# T PC Ideal Real Pts Pos. PC Pos. Acu.
1 TC01 km2,983 11:25:09,55 11:25:02,00 -76
2 TC01 km3,333 11:25:58,18 11:25:51,10 -71
3 TC01 km3,690 11:26:44,08 11:26:31,08 -130
4 TC01 km4,043 11:27:29,46 11:27:15,98 -135
5 TC01 km4,399 11:28:15,24 11:28:00,28 -150
6 TC01 km4,755 11:29:01,01 11:28:44,97 -160
7 TC01 km5,112 11:29:46,91 11:29:28,70 -182
8 TC01 km5,468 11:30:32,68 11:30:13,30 -194
9 TC01 km5,823 11:31:18,32 11:31:03,30 -150
10 TC01 km6,179 11:32:08,43 11:31:48,20 -202
11 TC01 km6,539 11:33:00,27 11:32:34,40 -259
12 TC01 km6,892 11:33:51,10 11:33:26,57 -245
13 TC01 km7,245 11:34:41,93 11:34:13,97 -280
14 TC01 km7,602 11:35:33,34 11:34:57,50 -358
15 TC01 km7,962 11:36:25,18 11:35:47,10 -381
16 TC01 km8,313 11:37:15,72 11:36:36,44 -393
17 TC01 km8,670 11:38:07,13 11:37:23,10 -440
18 TC01 km9,021 11:39:04,39 11:38:25,37 -390
19 TC01 km9,375 11:39:59,79 11:39:15,91 -439
20 TC01 km9,726 11:40:54,73 11:40:21,10 -336
21 TC01 km10,078 11:41:49,83 11:41:29,99 -198
22 TC01 km10,428 11:43:01,64 11:42:29,90 -317
23 TC01 km10,783 11:43:51,81 11:43:31,30 -205
24 TC01 km11,136 11:44:47,91 11:44:14,96 -329
25 TC01 km11,491 11:45:52,99 11:45:29,06 -239
26 TC01 km11,843 11:47:07,89 11:46:46,70 -212
27 TC01 km12,195 11:48:18,29 11:48:06,56 -117
28 TC01 km12,548 11:49:28,89 11:49:23,26 -56
29 TC01 km12,900 11:50:39,29 11:50:25,46 -138
30 TC01 km13,255 11:51:50,29 11:51:32,60 -177
31 TC01 km13,606 11:53:00,49 11:52:43,90 -166
32 TC01 km14,311 11:55:21,49 11:55:09,30 -122
33 TC01 km14,666 11:56:32,49 11:56:26,30 -62
34 TC01 km15,019 11:57:43,09 11:57:42,00 -11
35 TC01 km15,370 11:58:53,29 11:58:53,80 +5
36 TC01 km15,728 12:00:04,89 12:00:04,45 -4
37 TC01 km16,081 12:01:15,49 12:01:14,65 -8
38 TC01 km16,437 12:02:26,69 12:02:25,95 -7
39 TC01 km16,797 12:03:38,69 12:03:38,35 -3
40 TC02 km0,507 12:41:13,01 12:41:47,07 +341
41 TC02 km0,864 12:41:59,65 12:42:33,77 +341
42 TC02 km1,217 12:42:45,99 12:43:20,70 +347
43 TC02 km1,577 12:43:35,84 12:44:14,90 +391
44 TC02 km1,928 12:44:25,39 12:44:56,00 +306
45 TC02 km2,288 12:45:24,30 12:45:42,97 +187
46 TC02 km2,995 12:47:19,99 12:47:54,67 +347
47 TC02 km3,349 12:48:17,92 12:48:42,47 +245
48 TC02 km3,704 12:49:16,01 12:49:36,27 +203
49 TC02 km4,061 12:50:14,43 12:50:26,97 +125
50 TC02 km4,419 12:51:13,01 12:51:21,30 +83
51 TC02 km4,774 12:52:04,81 12:52:15,20 +104
52 TC02 km5,128 12:52:53,83 12:53:04,70 +109
53 TC02 km5,486 12:54:01,63 12:53:57,76 -39
54 TC02 km6,191 12:56:38,21 12:56:32,00 -62
55 TC02 km6,683 12:58:12,92 12:58:06,50 -64
56 TC02 km7,035 12:59:19,18 12:59:13,86 -53
57 TC02 km7,388 13:00:19,70 13:00:11,26 -84
58 TC02 km8,097 13:02:29,32 13:02:11,50 -178
59 TC02 km8,457 13:03:22,38 13:03:21,45 -9
60 TC02 km8,810 13:04:20,65 13:04:13,45 -72
61 TC02 km9,517 13:06:23,80 13:06:14,15 -96
62 TC02 km9,868 13:07:16,45 13:07:04,82 -116
63 TC02 km10,228 13:08:25,78 13:08:03,70 -221
64 TC02 km10,581 13:09:23,55 13:09:05,90 -176
65 TC02 km10,944 13:10:22,95 13:10:09,30 -136
66 TC02 km11,305 13:11:22,02 13:11:10,90 -111
67 TC02 km11,661 13:12:18,94 13:12:18,50 -4
68 TC02 km12,016 13:13:06,27 13:13:04,80 -15
69 TC02 km12,376 13:13:54,27 13:13:48,50 -58
70 TC02 km12,737 13:14:42,41 13:14:35,85 -66
71 TC02 km13,094 13:15:36,92 13:15:25,45 -115
72 TC02 km13,453 13:16:35,66 13:16:17,24 -184
73 TC02 km13,805 13:17:33,26 13:17:15,30 -180
74 TC02 km14,163 13:18:31,84 13:18:16,20 -156
75 TC02 km14,519 13:19:30,10 13:19:12,30 -178
76 TC02 km14,880 13:20:29,17 13:20:10,54 -186
77 TC02 km15,236 13:21:27,43 13:21:09,60 -178
78 TC02 km15,592 13:22:25,68 13:22:12,90 -128
79 TC02 km15,948 13:23:23,93 13:23:07,09 -168
80 TC02 km16,299 13:24:21,37 13:24:06,90 -145
81 TC02 km16,657 13:25:19,95 13:25:01,49 -185
82 TC02 km17,368 13:27:16,30 13:26:56,29 -200
83 TC02 km17,727 13:28:10,82 13:28:00,79 -100
84 TC02 km18,080 13:29:01,65 13:29:01,70 0
85 TC03 km0,586 13:46:45,48 13:46:35,67 -98
86 TC03 km3,123 13:54:44,18 13:54:39,11 -51
87 TC03 km3,733 13:56:16,27 13:56:15,56 -7
88 TC03 km5,264 14:04:17,21 14:04:50,76 +336
89 TC03 km5,597 14:05:23,81 14:05:41,70 +179
90 TC03 km6,030 14:06:50,41 14:06:55,25 +48
91 TC03 km6,544 14:08:33,21 14:08:35,45 +22
92 TC03 km8,196 14:13:01,84 14:12:58,30 -35
93 TC03 km8,548 14:13:56,94 14:13:55,50 -14
94 TC03 km8,905 14:14:52,82 14:15:25,75 +329
95 TC03 km9,257 14:15:47,91 14:16:25,50 +376
96 TC03 km10,322 14:20:37,46 14:20:47,34 +99
97 TC03 km10,680 14:21:44,48 14:21:51,40 +69
98 TC03 km11,036 14:22:48,56 14:22:51,50 +29
99 TC03 km11,393 14:23:52,82 14:23:50,24 -26
100 TC03 km11,745 14:24:56,18 14:24:53,50 -27